Kulturhuset

Kulturhuset inneholder bibliotek, foajee, kino-/forsamlingssal, kontorer, kafe og diverse møterom. Lag, foreninger og kommersielle foretak kan leie lokaler i Kulturhuset til arrangementer av ulike slag.

Enhet for kultur ble gjenopprettet 1. august 2012, og administrasjonen ble lokalisert i Kulturhuset.

Enheten har syv hovedansvarsområder. Disse er:

– Almen kultur
– Bibliotek
– Kulturhuset
– Kulturskolen
– Museene
– Vennesla kino

Translate »
Click to listen highlighted text!