Mandag: 10 – 16
Tirsdag: 10 – 16
Onsdag: 10 – 16
Torsdag: 10 – 18
Fredag: 10 – 16
Lørdag: 11 – 15

 

Tirsdag: 14.00-17.00

Filialen er stengt i skolens ferier.

Utlånsregler

Felles utlånsregler for Knutepunkt Sørlandet-bibliotekene:
(Birkenes-Iveland-Kristiansand-Lillesand-Songdalen-Søgne-Vennesla)

LÅNEKORT. Det er gratis å låne på folkebiblioteket. Alle som bor i landet kan få lånekort mot å vise legitimasjon. Ha alltid med lånekortet. Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Barn under 15 år må ha underskrift fra foresatte/foreldre. Første kort er gratis, tapt eller ødelagt kort må erstattes med kr. 20,-. Meld fra om adresseendring og tap av kort.

Lånekortet kan brukes på Knutepunkt Sørlandet-bibliotekene og på de fleste andre bibliotek. Lokale lånekort vil fortsatt være i bruk for barn, barnehager, skoler, institusjoner og for personer som reserverer seg mot å oppgi personnummer.

LÅNETID. For bøker og lydbøker er lånetida vanligvis 4 uker. Filmer kan lånes 1 uke. Andre media kan ha forskjellig lånetid på de ulike bibliotekene.

FORNYELSE. Lån kan fornyes et begrenset antall ganger dersom det ikke er venteliste.

RESERVERING. Bøker, lydbøker og språkkurs kan reserveres.

ALDERSGRENSER. Noen bibliotek har aldersgrenser for å låne enkelte media. I tillegg følger alle bibliotek filmenes anbefalte aldersgrenser.

GEBYRER. For sein levering kan medføre gebyr. De enkelte bibliotek har egne satser for dette.

ERSTATNINGER. Tapt eller ødelagt materiale må erstattes med gjenkjøpsverdien der en er mulig å finne, eller etter gjeldende satser. Alle filmer (DVD og VHS), CD-plater, CD-ROM og kassetter avspilles på eget ansvar.

SPERRING. Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett.

LÅN FRA ANDRE BIBLIOTEK. Du kan be om å få lån fra andre bibliotek dersom det biblioteket du besøker ikke har det materialet du er på jakt etter, eller du kan låne selv via nettet visst du har nasjonalt lånekort.

INNLEVERING. Materiale kan leveres tilbake på de fleste bibliotek.

Bibliotekansatte har taushetsplikt.

 

Dette gjelder for Vennesla bibliotek:

Du kan låne inntil 5 filmer og 5 cd-plater om gangen.

Gebyrsatser:

 • 1. purring kr. 20,-
 • 2. purring kr. 40,-
 • 3. purring kr. 60,- samt varsel om erstatningskrav.

Erstatningssatser:

 • Nytt materiale: Innkjøpspris
 • Bøker voksne: kr. 350,-
 • Bøker barn: kr. 200,-
 • Tidsskrifter: kr. 40,-
 • DVD: kr. 200,-
 • VHS: kr. 100,-
 • CD-plater: kr. 200,-
 • Lydbøker og språkkurs vurderes i hvert enkelt tilfelle.
 • Fjernlånsbøker: kr. 600,-
Translate »
Click to listen highlighted text!